Milliardmålet nesten nådd i global kronerulling for koronavaksine

foto