Striden om de to naboboligene i Biskop Berggravsgate 25 på Myreng er nå inne i sitt syvende år. Kommunen mener husene er bygd for høyt og krever riving av toppetasjene, mens tiltakshaver Eirik Andreassen mener kommunen driver forskjellsbehandling og prinsipprytteri.

Nært salg

Ingen av boligene har til dags dato vært bebodd, men nå kan den ene boligen snart være solgt, til tross for rivningspålegget. I begynnelsen av februar i fjor ble Biskop Berggravsgate 25 B lagt ut på tvangssalg med en prisantydning på fem millioner kroner.

Tvangssalget gjennomføres advokatfirmaet Steenstrup Stordrange på oppdrag fra Nord-Troms tingrett. Etter det iTromsø erfarer er det to kreditorer som har begjært tvangssalget.

– Boligen er nært å bli solgt. Det kan forventes en beslutning fra retten innen cirka fire uker, sier advokatfullmektig Bjørn-Ivar Bendiksen i Steenstrup Stordrange.

Fornøyd med budene

I salgsoppgaven står det at det dreier seg om et eneboligprosjekt som ikke er ferdigstilt eller godkjent av kommunen, og at det foreligger pålegg om riving av øverste del. Likevel har interessen for den spesielle boligen tatt seg opp utover høsten og vinteren.

– Det har vært forholdsvis stor interesse og vi har hatt mange visninger. Interessen tok seg for alvor opp i høst og opp mot jul. Vi har hatt budrunder og fått inn bud som vi går videre med. Vi har fått bud opp mot prisantydningen på fem millioner kroner, så vi er fornøyd. Det blir opp til Nord-Troms tingrett å stadfeste budet, sier Bendiksen.

Snekkerinteresse

Byutvikling har valgt å avvente tvangsgjennomføring av rivevedtaket på grunn av det pågående tvangssalget. Flere av dem som har meldt sin interesse eller lagt inn bud på eiendommen har kontaktet kommunen og gitt uttrykk for at de vil følge kommunens vedtak dersom deres bud blir antatt. Kommunen mener derfor det vil være uhensiktsmessig at de selv gjennomfører rettingsarbeidet.

Advokatfullmektigen bekrefter at flere at interessentene/budgiverne har bygningsmessig kunnskap til å gjennomføre rivevedtaket.

– Interessentmassen er noe annet enn det som er for andre salgsobjekter. Mange er fra byggebransjen med innsikt i boligbygging, men det er også vanlige folk. De er innforstått med at det foreligger et rivningspålegg fra kommunen, sier Bjørn-Ivar Bendiksen.