– Å kunne kutte 200 millioner i 2018 er veldig usannsynlig. Vi har prosesser som nettopp er satt i gang og som ikke vil få effekt før etter lang tid, sier Ingrid Lettrem Olsen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i helse- og omsorgssektoren.

Hennes tillitsvalgtkollega Ragnhild Hakkebo sier at det vil være uansvarlig å kutte for raskt og drastisk i organisasjonen.

Vil verne tjenestene

– Vil vil kreve at det skal gis ansvarlige og forsvarlige tjenester til brukerne – og det vil ikke være mulig med for dramatiske kutt, sier hun.

Ifølge de to tillitsvalgte vil de ansatte i sektoren forholde seg til vedtaket fra formannskapet, men vil samtidig kreve at det gjennomføres konsekvensanalyser av alle tiltakene som skal gjennomføres.

– Vi vil kreve at de ansatte ikke sies opp, og at de får beholde lønna si, sier Olsen.

Det er noe de ansatte har fått løfte om fra politikerne. Ingen skal sies opp i prosessen.

Mindre vikarer og overtid

– Vi vil ta den nødvendige reduksjonen i lønnsutgifter ved å kutte i bruken av overtid, vikarer og innleid arbeidskraft, sier leder i helse- og velferdskomiteen, SVs Gunhild Johansen.

Hun viser til at kommunen har en turnover på mellom 350 og 400 personer per år – og at de bruker mange tilkallingsvikarer.

foto

Vanskelig å ta alle kuttene i år

– Vi planlegger nå å etablere et eget bemanningskontor der vi ansetter vikarene selv, og bruker disse der de trengs. Dessuten satser vi på å øke antall heltidsstillinger for å bøte på personalmangelen, sier Johansen.

Men til tross for en omfattende liste med strakstiltak og mer langsiktige løsninger, er hun noe pessimistisk vedrørende innsparingene i år.

– Alle skjønner at det vil være vanskelig å ta alle kuttene i 2018.

Ikke minst fordi man er på etterskudd tidsmessig. Kuttforslagene ble først fremmet for to måneder siden, og helårseffekten for 2018 vil derfor måtte tas inn på kun åtte-ni måneder.

Skal «snu skuta»

– Det er flott om vi klarer det i år, men vi kan ikke si at nedstyrtingen er viktigere enn å gi gode og forsvarlige tjenester til de trengende, sier Johansen.

Hun sier at hovedhensikten med vedtaket er å «snu skuta» slik at de får ned driftsnivået i kommunen til bærekraftige nivåer. Om det skjer i 2018 eller 2019 er ikke like viktig.

– Det som først og fremst må til et at vi må få kontroll over økonomien og få ned driftsnivået i kommunen til forsvarlige nivåer, sier hun.

Vil følge nøye med

Ordfører Kristin Røymo sier at kuttforslagene som skal settes i gang for å ta ned driftsnivået vil bli fulgt nøye av den politiske ledelsen i kommunen.

– Vi vil få fortløpende rapporter om situasjonen og effektene av tiltakene slik at vi kan se om de virker, sier hun.

Tidligere byråd for helse og omsorg, Frps Kristoffer Kanestrøm, mener at kuttvedtaket kommer for sent – og at det retter seg mot feil adresse.

foto
TIDLIGERE HELSEBYRÅD: Kristoffer Kanestrøm (Frp).

- Parker tillitsreformen

Ifølge ham vil det være umulig å lykkes i ambisjonen om å kutte 200 millioner kroner.

– Det er ingen realisme i vedtaket. Det er uforsvarlig å kutte så mye og så raskt, sier han.

Han har heller ingen tro på at venstresidens planlagte «Tillitsreform» vil ha ønsket resultat.

– Nå vil de at administrasjonen skal utrede noe som neppe vil få de nødvendige resultatene, i stedet for å ha fokus på å få kontroll på økonomien, sier han.

– Parker tillitsreformen. Den er et blindspor.