Vellykket Mars-landing for prestisjeprosjekt med norsk innslag

foto