Beboere ved sykehjem i Oslo koronasmittet av besøkende