Åpner treningssentre for å studere smitteeffekten

foto