Tysklands president: Nazistenes fall for 75 år siden er en dag for takknemlighet

foto