USA slutter seg til FNs menneskerettighetsråd igjen

foto