Toppsjefer i Nemko har ikke tro på hjemmekontor som varig løsning