Norsk minibidrag til NATOs treningsoppdrag i Irak

foto