Samtidig som banken lanserer klokkebanken leverer de også et godt første kvartal for 2015. Banken har et overskudd på 356 millioner kroner før skatt. Dette er lavere enn første kvartal 2014 (473 millioner kroner). I en pressemelding skriver Sparebank 1 Nord-Norge at første kvartal i fjor var preget av salget av betalingsformidlingsselskapet Nets, som ga 137 millioner kroner i gevinst.

– Svært gledelig

For det nordnorske samfunnet og egenkapitalbeviseierne er avkastningen god per første kvartal 2015. Sparebank 1 leverer en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,5 prosent. Bankens kundebarometer viser også at bankkundene er fornøyde.

– Det er svært gledelig når kundene gir positive tilbakemeldinger på den jobben vi gjør. Fortjenesten for dette har våre over 900 medarbeidere i hele Nord-Norge, sier Janson

– Viktig å ta i bruk ny teknologi

Landsdelsbanken ser at stadig flere bankkunder tar i bruk nye, digitale tjenester som banken tilbyr. Jan-Frode Janson, konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge, forklarer at i løpet av få år har 65 prosent av bankens digitale trafikk flyttet seg fra PC til mobil. Med ny teknologi tilgjengelig, satser de nå på klokkebank på Apple Watch og Android Wear.

– Jeg tror kanskje ikke bank på klokka vil revolusjonere markedet, men det er viktig å ta i bruk ny teknologi. Fremover vil vi gjøre banktjenestene enda mer tilgjengelig gjennom nye digitale produkter, sier Janson.

– Klokkebanken fungerer som en app på mobilen. Du kan få saldo på bankkontoen og gjennomføre overføringer. Vi var først i Norden med utviklingen av klokkebank, legger han til.

foto
Foto: Sparebank 1