Dette skriver Tromsø kommune i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Avtalen mellom partene sikrer Troms Jeger og Fiskeforening bruk av banen i sesongene 2023 og 2024, med muligheter for forlengelse av avtalen fram til sesongen 2026.

Avtalen skal, ifølge kommunen, sikre trygg sambruk av området for både skyttere og friluftsfolk i Tromsdalen

Bruk av skytebanen vil som i fjor pågå mellom mandag og torsdag, fra klokken 16:00 til 21:00.

Av sikkerhetshensyn vil turområdene innenfor sikkerhetssonen til skytebanene være stengt med bom fra mandag 15:00 til torsdag 22:00, og turgåere må bruke turistveien som alternativ rute for turer oppover i dalen. Når bommene er oppe vil området være åpent for normale turformål.

Det har samtidig blitt satt opp informasjonsskilt på norsk, samisk og engelsk.

– Tromsø Jeger og fiskerforening setter sikkerheten i høysetet.  Gjennom avtalen har foreningen gått med på å redusere aktiviteten i Tromsdalen for å bidra til et kompromiss i saken og ivareta flere brukere i Tromsdalen. I inneværende sesong benyttes kun miljøvennlig ammunisjon. Vi ber om at skilting blir respektert i periodene skyting foregår. Det sier leder i TJFF, Øivind Hilmarsen.

Leder i Tromsdalen bydelsråd, John Pedersen, sier at bydelsrådet er tilfreds med at forholdene er regulert og stiller seg bak avtalen som er inngått.

– Fra kommunens side er vi fornøyd med en løsning som ivaretar begges interesser, og vi vil takke alle parter for fleksibilitet og imøtekommenhet i diskusjonene som har vært. Vi forventer og anmoder innbyggere og publikum til å forholde seg til dette, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen.