Det viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 1,39 kroner per kWh på sitt høyeste, i Midt-Norge blir den 44,3 øre, og i Nord-Norge blir den 28,2 øre. Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Ser man bort fra støtten men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 2,22 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms, og i Nord-Troms og Finnmark er det heller ingen forbruksavgift.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil torsdag ligge på 81,6 øre per kWh. Det er 11,3 øre lavere enn på onsdag og 29,01 øre høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm torsdag finner vi i Sørvest-Norge på 1,17 kroner per kWh. Deretter kommer Sørøst- og Vest-Norge med en døgnpris på 1,16 kroner, Midt-Norge med en døgnpris på 35,6 øre og Nord-Norge med en døgnpris på 21,6 øre.

Den laveste kWh-prisen torsdag blir mellom klokken 23 og 00 i Nord-Norge, da på 18,1 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 92,3 øre og Midt-Norge 28,1 øre.

Tirsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,63 kroner per kWh og 22,1 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 84,9 øre per kWh og 6,5 øre per kWh.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.