Kommunen vil stenge denne gata for gjennomkjøring

foto