Det opplyser Skatteetaten til NTB.

Tallene gjelder fram til 28. september, men det er en frist på fem dager for å rapportere inn tallene, så det totale beløpet kan stige ytterligere.

I september i fjor ble det ikke deklarert noen ting på denne grensa. Det var imidlertid et spesielt år ettersom koronarestriksjoner gjorde det umulig å reise.

Det har den siste uken vært en stor økning i antall russere som har krysset grensa på Storskog. Mange av dem forteller åpent at de forlater Russland for å slippe unna krigen i Ukraina.

853 deklarasjoner

Den norsk-russiske grenseovergangen mellom Russland og Norge ved Storskog i Finnmark torsdag morgen. POOL Foto: Lise Åserud / NTB

Fra 1. til 28. september var det 853 valutadeklarasjoner knyttet til grensepassering inn i Norge på Storskog. Det er mange forskjellige valutaer, men i hovedsak dollar (tilsvarende omtrent 17 millioner) og euro (tilsvarende 16 millioner kroner).

Tidlig uka kom over 400 over grensa om dagen, mange av dem unge russiske menn, mens det var 162 som kom torsdag. Også fredag fortsatte det å komme litt færre enn tidlig i uka.

Flere NTB har snakket med i Sør-Varanger påpeker at det ikke er fattige russere som kommer. Det er også tydelig med det blotte øyet ettersom mange av dem har med seg dyrt, vestlig utstyr som Mac-er og lignende.

Stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i Finnmark politidistrikt ved Kirkenes politistasjon. Foto: Snorre Schjønberg / NTB

– Overvekt av menn

– Vi har sett en overvekt av menn som vi oppfatter at er innenfor vernepliktsalder i Russland, slik det er beskrevet i mediene. Vi ser det er forskjellig. Noen er godt bemidlet, sier stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i Finnmark-politiet.

– Det er så små tall at det er vanskelig å gå inn og generalisere. Men vi ser at noen har hatt god økonomi, sier Sirma-Tellefsen.

Han sier også at det kommer folk fra andre områder i Russland enn det vanligvis gjør. Det er mange fra Moskva som kommer.