Fylkesrådet gir 1,9 millioner til romindustri i Troms