– Gjennomføring av bomringene går som planlagt

foto