- Vi starter sesongen på Trolljuv bru 2. juni, og før midten av juli kan prøvehoppingen over Fossejuvet være i gang, hvis vi får kontrakten.

Det sier Petter Kvalsvik. Han har gjennom selskapet Midnight Sun Bungee Team drevet med strikkhopp i mange år og er den med lengst erfaring i landet.

De er også den eneste aktøren i Norge som har hatt lov å bruke bruer langs riks- og fylkesvegnettet til strikkhopp.

Savner et navn

Ifølge kommunen er han den eneste som har søkt om tillatelse til å drive med strikkhopp fra gangbrua i Kåfjorddalen.

- Dette er en prosess som har tatt lang tid. Det ville vært en fordel om det hadde vært avklart i fjor høst.

Han mener også det er uheldig at brua ennå ikke har fått et navn.

- Å markedsføre brua nå når den ikke har et navn, er en utfordring, men det blir vel bestemt når som helst, tror han.

På Vestlandet har han et anlegg i drift på fjerde året, fra Trolljuv bru i Hordaland. Her åpner man altså sesongen i begynnelsen av juni.

- I år har jeg 20-årsjubileum i bransjen, sier Kvalsvik og oppgir to grunner til at han har holdt ut så lenge: At sikkerheten settes først, og nøkterne investeringer.

At det må prøvehoppes i opptil to uker, sier han har sin årsak i at det er snakk om en veldig trang canyon.

- Man kan ikke hoppe full høyde, og vind og bevegelser må kartlegges innenfor sikkerhetsmarginene for å se hvor lang ned man kan gå.

Verdensklasse

Han mener brua over Fossejuvet er et utrolig spennende konsept, og at strikkhoppet er helt i verdensklasse.

- Men før man går veldig mye videre, må man få et kundegrunnlag.

Kvalsvik regner uansett at det blir kommersiell start i sommer, og at man kan strekke sesongen langt utover høsten.

- Det kan hende vi begynner med forhåndsbestillinger og har faste hoppdager, eller en kombinasjon, eller at vi har én hoppdag i uka. Men slike ting vil være lett å skalere.

Når vi spør om prisen for å hoppe, sier han at de tar 690 på Vestlandet.

- Men det er litt lavt, og hoppet i Kåfjorddalen vil være dobbelt så høyt, sier han og mener det er naturlig at prisen blir noe høyere.

Han tror interessen vil være stor for turister og fastboende i Tromsø å ta seg en dagstur til Kåfjord.

- Det er et større kundegrunnlag i byen. Da må man beregne en hel dag, og dessuten ordne med muligheter for å sitte under tak ute. Vi prøver også å få samarbeid lokalt med bespisning, så det er mye som må på plass.