Resultatet fra uravstemningen blant SAS-pilotene i Norge, Sverige og Danmark ble et klart flertall til avtalen som ble inngått med selskapets ledelse i juli.

Det ble klart lørdag formiddag, skriver danske TV 2.

93 prosent av de avgitte stemmene var ja, og valgdeltakelsen var 89 prosent, skriver de videre.

Med avtalen vil SAS-piloter få 25 prosent lønnskutt, mens arbeidsbelastningsgrensen heves fra 47 timer til 60 timer per uke.