I Karlsøy er frontene mellom oppdrett og fiskeri steile. Slik vil ordføreren ordne opp.