Boligprisene i Tromsø er unaturlig høye. Det slår en fersk rapport fast