429 søkere har fått nye tilbud om plass ved videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune. 466 har fått tilbud om ventelisteplass.

Det bekreftes i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Søkere som har fått tilbud i andreinntaket må logge seg inn på vigo.no og svare på tilbudet. Inntakskontoret minner om at manglende svar er det samme som å takke nei til plass.

Svarfrist er 27. juli.

Totalt har 7781 søkere fått tilbud om videregående opplæring i Troms og Finnmark fylkeskommune. Alle med ungdomsrett har nå fått tilbud om skoleplass. De som etter andreinntaket har fått tilbud om ventelisteplass, er søkere med voksenrett og ikke-rett.

Fordelt på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram, ser vi at 3504 har fått tilbud innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og 4067 har fått tilbud på de studieforberedende utdanningsprogram. I tillegg er 210 ungdommer tatt inn på forberedende kurs for minoritetsspråklige.

Det er flere søkere som står på venteliste på høyere ønsker. Ventelistene vil endre seg etter hvor mange som svarer ja/nei på tilbud om plass.