Mistenker UiT-forsker for å være russisk spion – forsket på hybrid krigføring ved fredsstudiet