– Det er veldig bra at det er gratis når vi ikke kan gå på skolen