Regjeringens forslag til budsjett er dessverre ikke rettferdig nok og ikke grønt nok, sier Lysbakken til NTB.

Lysbakken mener klimakrisen har havnet i skyggen av de andre krisene.

– Det må vi gjøre noe med. De er ikke i nærheten av å nå egne mål, Norges mål. De legger fram et avgiftsopplegg som i verste fall bidrar til øke utslippene. Miljø blir et stort og tøft tema i forhandlingene, lover han.

Budsjettforslaget mangler tiltak som kan bidra til utslippskutt, sier Lysbakken.

– Vi skal lage et alternativt budsjett, og vi har vist hvordan man kan nå 70 prosent utslippskutt. Vi legger også fram et alternativt klimabudsjett.

– Skal endre oljeskatten

Noen lovord har han likevel.

– Det er bra at det nå legges fram et budsjett med mer rettferdig fordeling. Men rommet for omfordeling er større. Det er behov for å skattlegge de med de største formuene og millioninntektene mer, sånn at vi kan prioritere folk som sliter, sier Lysbakken.

Han nevner barnefamilier, minstepensjonister og studenter og tiltak som gratis SFO for flere, billigere tannhelse og økt minstepensjon, studiestøtte og barnetrygd.

– Da må de rikeste betale mer for det, sier han.

Regjeringen har foreslått å endre skattereglene for oljesektoren ved at friinntektsatsen reduseres med 5,3 prosent, noe som anslås å øke statens inntekter med 2 milliarder i 2023. I lys av pandemi og oljeprisfall vedtok Stortinget i juni 2020 midlertidige skatteregler for petroleumssektoren. Men nå er situasjonen en helt annen, med høye olje og gasspriser, understreker regjeringen.

– Det er en erkjennelse av at den er veldig dårlig tilpasset situasjonen landet står i. Vi kommer til å gå inn i forhandlinger om å endre den mer. Vi gjorde oljepolitikk til del av de forrige budsjettrundene, og det gjør vi denne gangen også, sier han.

Inviteres på forskjellstur

Etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) torsdag la fram finanstalen for Stortinget, inviterte SVs Cato Brunvand Ellingsen ham med på en sykkeltur.

– Jeg har lyst til å invitere Vedum på «tour de forskjell». Det er sykkelturen jeg tok i morges fra Søndre Nordstrand i Oslo og inn via Nordstrand, Gamle Oslo og inn her til Stortinget, sa Ellingsen, som kommenterte finanstalen på vegne av SV i stortingssalen.

Han er medlem av finanskomiteen og vararepresentant for finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Ellingsen har hentet inspirasjon til navnet «tour de forskjell» fra en annen populær sykkelrute i hovedstaden.

– Jeg leste at sykkelturen inn til Oslo fra vestsiden kalles «tour de finans», sa han.

Han påpeker at turen inn fra Søndre Nordstrand i Oslo ikke er den eneste forskjellsturen i Norge.

– Alle tar forskjellsturer daglig, men de fleste stopper ikke ved Stortinget, som kan gjøre noe med de store forskjellene som vi ser i Norge i dag. Vi må sørge for at ikke enda flere må velge mellom strøm, medisiner og mat. Samtidig som vi må huske at det er de som har minst fra før, som får det verst i møte med kriser.