RomsaDál med et siste opprop før prosjektet avsluttes: – Det er snakk om en samfunnsendring

foto