Formålet med prosjektet er at det skal styrke bruken av samisk språk blant barneskoleelever i Tromsø.

POSITIV: Sametingspresident Aili Keskitalo.

Tanken er å samle elevene tre timer én gang i uka til aktiviteter ledet av unge samisktalende voksne. Dette vil foregå utenfor ordinær undervisning, og fokuset skal hele tiden være rettet mot å snakke samisk.

– Dette er noe nytt som kommer i tillegg til den vanlige samiskundervisningen, og som vil bidra til å styrke samiskkompetansen til elevene. Det vil øke elevenes omgang med samisk betraktelig, sier Aili Keskitalo, sametingspresident i en pressemelding.

«Tromsø samiske språkdusj» er et samarbeid mellom Tromsø kommune og UiT – Norges arktiske universitet. Samisk foreldrenettverk i Tromsø støtter opp om prosjektet.

– Prosjektet virker å være godt planlagt, det har gode samarbeidspartnere, og det virker som prosjektet har gode muligheter for å lykkes. Det er også positivt at prosjektet vil bli delt med andre interesserte dersom det gir gode resultater, sier Keskitalo.