Norditalienske regioner nekter å ta imot flere båtflyktninger

foto