Høyesterett forkastet anken til tidligere styreleder i Thule Drilling

foto