Mattilsynet: For mye lidelse på utmarksbeite

foto