EU godkjenner Pfizers vaksine for unge ned til 12 år

foto