Av: Jørn K. Myreng

Rykket ut etter hærverk på busskur