Fire hjemløse menn vant storgevinst i fransk lotteri