Melby vil ha endringer i fraværsreglene på videregående skole ut skoleåret

foto