Statssekretæren beklager: – Fanget ikke opp at dette kunne bli politisk vanskelig lokalt

foto