Den økte strømstøtten skal gjelde allerede fra 1. september om Høyre får det som de vil.

– Staten tar inn veldig mye penger på strøm for øyeblikket. Dette er en inndragning av penger fra norske familier, sier Solberg til NTB.

Hun mener det nå er et sterkt behov for økt strømstøtte.

– Alle trodde det ville bli lavere priser og mindre forbruk i sommer. men prisene har blitt høyere, særlig på Sør- og Vestlandet. Derfor går vi inn for 90 prosent allerede fra september av, sier hun.

Åpner for hasteinnkalling

Solberg åpner nå for å hasteinnkalle Stortinget, slik også SV, Rødt og Frp har gått inn for, dersom det trengs for å få forslaget vedtatt.

– Hvis regjeringen trenger et vedtak fra Stortinget på dette, så er vi forberedt på å lage et ekstraordinært møte på Stortinget, sier Høyre-lederen.

– Har du diskutert saken med andre partier?

– Nei, det har vi ikke gjort.

Førstkommende mandag skal Stortingets presidentskap avgjøre om representantene skal hasteinnkalles.

Venstres Sveinung Rotevatn krever på sin side at regjeringen kommer på banen.

– Regjeringen må snarest komme til Stortinget med et forslag til en strømstøtteordning som skaper trygghet for at folk kan betale strømregningen sin. Da er vi forberedt på å sette oss ned og snakke oss fram til et bredt forlik som forbedrer støtteordningene, skriver han i en kommentar til NTB.

Nei til makspris

Høyres energipolitiker Nikolai Astrup gjorde det onsdag klart at partiet ikke vil gå inn for verken makspris på strøm, noe flere partier og fagbevegelsen har tatt til orde for, eller restriksjoner på strømeksporten.

Solberg forklarer motstanden mot makspris slik:

– Hadde dette bare vært spørsmål om folks økonomi, så hadde ikke makspris vært noe problem. Men hvis det er snakk om at det kan bli strømrasjonering til høsten, så hjelper jo ikke makspris, sier Solberg, som mener strømstøtte gir et bedre insentiv til å spare på strømmen.

Høyre jobber også med forslag til en rekke andre tiltak. Blant dem er et forbedret forslag til strømstøtte til små og mellomstore bedrifter, noe Høyre har kjempet for lenge.

– Dette har vært vårt viktigste ankepunkt mot regjeringens opplegg, sier Solberg.

Vurderer ordninger

Regjeringen jobber nå på høygir med ulike forslag for å dempe strømkrisen. Blant disse er nye krav til magasinfylling og eksportrestriksjoner, får NTB opplyst i Olje- og energidepartementet.

En hardt presset statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa onsdag at regjeringen også vurderer mulige støtteordninger for næringslivet.

Samtidig er Norge preget av en enorm forskjell i strømprisene i nord og sør. Det må det snarest gjøres noe med, mener Solberg.

– Vi må bygge ut de flaskehalsene vi har raskest mulig. Her må vi sette alle kluter til. For det er også en ulempe med veldig lave strømpriser. Vi har mange kraftprosjekter, særlig i nord, som kan bidra til flere industriprosjekter. Men problemet er at disse kraftprosjektene ikke blir realisert når strømprisen er så lav, sier Høyre-lederen.