Fylkesråden legger fram tunnelplaner for Tromsø. Se pressekonferansen her