Utenriksministeren talte på UiT: – Krigen vil endre Norges nordområdepolitikk