Avtale mellom Biden og Putin om å fortsette samtaler med utsendinger

foto