Forsker tvangsutsendt fra Norge er dømt til fengsel i Rwanda