Syrisk opposisjon krever stans i koalisjonens luftangrep

foto