Skipsfarten står for 9 prosent av CO2-utslippene

foto