PST: Utviste forskere deltok i utviklingen av kinesiske våpen