I et brev til Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Statens vegvesen, som i disse dager samarbeider om prosjektet Transportnett Tromsø, fremlegger Universitetssykehuset Nord-Norges eiendomsavdeling en rekke synspunkter på dagens kollektivtilbud i Tromsø og dets videre utvikling.

Nye knutepunkter

«Vi er av den formening at det rutenettet som er i Tromsø i dag fortsatt bærer preg av det arbeidet som ble gjort i forbindelse med Samordnet transportplan pa 1990-tallet, og Tromsø slik arealbruken fremsto på 1990-tallet», skrives det i brevet.

– Vi mener det er på tide å se på det på nytt. Ting endrer seg og vi trenger nye vurderinger, sier avdelingsleder ved sykehusets eiendomsavdeling, Kristina Bratrein, og peker på at det i dagens kollektivtilbud ikke er tatt høyde for at Breivika og Langnes har blitt knutepunkter med en arealintensitet som måler seg med sentrum.

Les også: Varsler trafikkaos ved UNN

Flere direkteruter

Bratrein opplyser at sykehuset, etter de startet utbyggingen av den nye A-fløyen, har færre parkeringsplasser å skilte med.

– Samtidig ble i fjor høst miljøsertifiserte, og har dermed et miljøansvar vi ønsker å fronte. Derfor er det viktig med gode kollektivtilbud for våre ansatte, legger hun til.

I fjor høst ble det i tillegg gjennomført en reisevaneundersøkelse ved UNN. Og resultatet er, ifølge Bratrein, klart:

– Grunnet måten vaktene ved sykehuset er lagt opp er det vanskelig, særlig på kvelden, å komme seg hjem med buss – dersom man ikke bor praktisk og strategisk til, sier hun.

Det er ifølge undersøkelsen også svært tidkrevende å måtte bytte buss for å komme seg til og fra universitets- og sykehusområdet. Derfor velger også færre buss som transportmiddel.

– Vi trenger derfor flere direkteruter mellom knutepunktene. Det tror jeg ville lokket flere til å ta buss, sier hun.

Ifølge brevet etterspør UNN også ruter som går store deler av døgnet som ordinære bussruter.

Les også: Måtte ta med egen madrass til sykehus

Kollektivfelt

Bratrein er i tillegg klar på at man har en lang vei å gå for å tilrettelegge for fotgjengere og syklister inn mot Breivika.

– I tillegg har man et relativt stort trafikalt problem her i rushtiden, sier hun.

I brevet til kommunen, fylkeskommunen og Vegvesenet fremgår det at flaskehalsene i Breivika og på Langnes går utover busstrafikkens regularitet.

«Vi håper derfor at det snarlig blir iverksatt fremkommelighetstiltak for kollektivtransporten i veisystemet i disse områdene», skrives det i brevet. Ifølge avdelingslederen vil et kollektivfelt langs Sykehusveien i retning Breivika i stor grad bøte på problemet fram til større og mer langsiktige tiltak iverksettes.

Les også: - Er jeg ikke verdt mr enn 600.000 kroner?

Godt samarbeid

Prosjektleder for kollektivplandelen av Transportnett Tromsø, Øystein Olav Miland, opplyser at de gledelig tar imot innspill fra UNN.

– Vi har et veldig godt samarbeid om få til de riktige løsningene, sier han.

Ifølge Miland er det særlig fremkommelighetstiltak for buss og arealbehovet tilknyttet disse som er utfordrende.

– Men vi ønsker et kollektivfelt sammen med sykkel- og gangveier i Breivika, sier han.

Ifølge Miland arbeider nå konsulentselskapene Urbanet Analyse og Asplan Viak med å utarbeide kollektivplanene.

– De skal være klar før sommeren. Til høsten begynner arbeidet med å samordne de andre delprosjektene inkludert i Transportnett-prosjektet, forklarer han.

Miland medgir at det tidligere har vært for lite fokus på kollektivtrafikk i Tromsø, slik som UNN påpeker.

– Men vi vil rette særlig fokus på trianglet sentrum, Langnes og Breivika, forsikrer han.