Havner DNA-et ditt her, er det gode sjanser for at du er i trøbbel

foto
DNA-PROFIL: Bioingeniør Marthe Aune løser her opp celler for å skille ut DNA-et. Ulike væsker vasker bort alt unødvendig stoff, slik at kun DNA blir igjen. Foto: Haakon Steinmo