Riksrevisjonen: Betydelig risiko for at norsk krigsmateriell havner i Jemen

foto