Stor risiko for stor vårflom – NVE ber folk forberede seg

foto