– Hvis man løfter blikket litt når man går gjennom byen, så er det egentlig ganske tydelig hvem som trenger hjelp. Det er ikke det at de skiller seg så ut, det kan egentlig være hvem som helst som sliter. Men du ser at det er de samme personene som henger rundt i sentrum på de samme plassene, dag etter dag. Og det er det gjerne en grunn til.

Det sier miljøterapeut Sofie Bjørnå. Hun jobber i Utekontakten, et tiltak fra Tromsø kommune for barn og unge med spesielle utfordringer, som daglig oppsøker unge som henger rundt om i Tromsø.

Det er ofte ungdom med rus- eller adferdsproblemer, eller som kommer fra hjem med overgrep og omsorgssvikt. De tilbringer heller tiden sin i sentrum enn hjemme, hvis de i det hele tatt har et hjem.

Økende problem

– På et vanlig år kan vi ha flere tusen treff. Antall treff betyr antall ganger vi møter de ungdommene vi følger opp, ute i sentrum, sier Leif Are Angelsen.

foto
ERFAREN: Gjennom 13 år i Utekontakten har Leif Are Angelsen møtt tusenvis av barn med vonde skjebner. Han sier til iTromsø at antallet unge som sliter øker, og at problemene deres er vanskelige og utfordrende.

Han har jobbet i Utekontakten i 13 år, og opplever at antall unge som trenger hjelp stadig øker. I 2008 fulgte de opp 80 ungdommer, og hadde 851 treff. I dag følger de opp 270, og i 2016 hadde de 2.250 treff. Og tallene for 2017, som fremdeles ikke er klare, sier Angelsen ligger an til å lande på rundt det samme som 2016.

– Det er et økende antall ungdom som har det vanskelig. I tillegg opplever vi at problematikken blir vanskeligere og mer utfordrende. Det kan være rus eller kriminalitet. Mange unge sliter med angst, depresjoner, å følge med på skolen, økonomi og vanskelige familieforhold av typen krenkelser, mobbing, rus og overgrep, sier Angelsen og legger til:

– Og det er de vi treffer ute. Mange av dem opplever hjelpeapparatet som byråkratisk, tidsavgrenset og føler seg ofte sviktet av voksne. Da er det lettere å komme i kontakt med oss, som da er et lavterskeltilbud.

– Flyter i en gråsone

Denne junikvelden regner det tett i Tromsø sentrum. Det er få folk ute, men Bjørnå har sammen med kollega Camilla Berger Nyvold tatt turen til Tempohjørnet, eller Plaza som det ble kalt før. Dette er et av stedene som de ofte finner barn og ungdom sittende. Mange av dem har måttet leve med kallenavnet «Plaza-rotte».

foto
I SENTRUM: Hver dag er ansatte i Utekontakten innom steder som biblioteket for å snakke med ungdommene som henger der. Dette er et av få steder i sentrum hvor de kan oppholde seg gratis.

– De kan være her i timevis uten mål og mening. I dag når det regner er det færre her, og siden vi nå har tilbud til dem fire kvelder i uka i enten våre lokaler eller på ungdomsklubben, så er det en del som søker dit, sier Nyvold.

– Dette er ungdommer som flyter i en gråsone, som mange ikke ser, og som faller mellom stoler. De klarer seg kanskje ikke godt på skolen, de har det kanskje ikke bra hjemme og utsiktene for å få seg jobb kan være dårlige. Og det er de vi har mest kontakt med, de som har falt utenfor, sier Bjørnå mens hun og kollegaen beveger seg mot biblioteket.

– Dette er vel en av de få stedene som er igjen i byen hvor unge kan oppholde seg gratis. De henger på samme stedene, og er ofte med de samme folkene. I tillegg er det mange som henger på kjøpesentrene og bybowlingen, sier Nyvold.

– Vil ungdommene prate når dere kommer bort?

– Det er litt forskjellig, noen er mer reserverte mens andre prater lett og forteller om hvordan de har det. Men etter å ha jobbet en stund så lærer du deg fort å gjenkjenne tegn på om ungdommene har det bra eller ikke, sier Bjørnå, og legger til:

– Da gir vi dem visittkortene våre og forteller om tilbudet med gratis middag, aktivitetstilbudet og muligheten for å henge på ungdomsklubben.

foto
MIDDAG OG SOSIALT: Hver torsdag kan ungdommene komme til Utekontaktens lokaler og få middag, spille spill og være med venner. Her spiller Nyvold kort med Yngvar (16) og Julian (18) som benytter seg av tilbudet.