Om få år vil Tromsø få eget minnesmerke for 22. juli: – Et symbol på det løftet som ble gitt om å aldri glemme