Regjeringen sår på nytt tvil om byvekstavtalen: – Hva betyr det for Tromsø?

foto